Prof. ADNAN YILMAZ


Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Fundamental Medical Sciences, Biochemistry


Names in Publications: adnan yilmaz

Metrics

Publication

177

Citation (WoS)

720

H-Index (WoS)

14

Citation (Scopus)

843

H-Index (Scopus)

16

Project

26

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

4

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1994 - 2000

1994 - 2000

Doctorate

Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya, Turkey

1987 - 1994

1987 - 1994

Undergraduate

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

2000

2000

Doctorate

DİYETLE OBEZ YAPILAN SIÇANLARDA ADRENALEKTOMİNİN LEPTİN DÜZEYLERİNE VE BAZI METABOLİK PARAMETRELERE ETKİSİ

Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2017

2017

TIPTA EĞİTİCİ EĞİTİMİ SERTİFİKASI

Education Management and Planning

KEYPS

2010

2010

DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI

Health&Medicine

Atatürk Üniversitesi

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Fundamental Medical Sciences

Biochemistry

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2012 - 2017

2012 - 2017

Associate Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2008 - 2012

2008 - 2012

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Manager of Research and Application Center

Recep Tayyip Erdogan University, Rektorluk, -

2022 - Continues

2022 - Continues

Head of Department

Recep Tayyip Erdogan University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, -

2021 - Continues

2021 - Continues

Dean

Recep Tayyip Erdogan University, Eczacılık Fakültesi

2017 - Continues

2017 - Continues

Member of the Senate

Recep Tayyip Erdogan University

2009 - Continues

2009 - Continues

Academic Board Member

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

2017 - 2018

2017 - 2018

University Executive Board Member

Recep Tayyip Erdogan University

2017 - 2018

2017 - 2018

Dean

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi

2017 - 2018

2017 - 2018

Board Member

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi

2017 - 2018

2017 - 2018

BAP Scientific Commissioner

Recep Tayyip Erdogan University

2014 - 2018

2014 - 2018

Head of Department

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2013 - 2018

2013 - 2018

Ethics Committee Member

Recep Tayyip Erdogan University, Hayvan Etik Kurulu Başkan Vekili

2016 - 2017

2016 - 2017

Vice Dean

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, -

2013 - 2016

2013 - 2016

BAP Scientific Commissioner

Recep Tayyip Erdogan University, Rektorluk

2013 - 2016

2013 - 2016

Director of The Institution

Recep Tayyip Erdogan University, Sağlık Bilimleri

2013 - 2016

2013 - 2016

Member of the Senate

Recep Tayyip Erdogan University, Rektorluk

2013 - 2016

2013 - 2016

Board Member

Recep Tayyip Erdogan University, Doğa Bilimleri Fakültesi

2009 - 2013

2009 - 2013

Deputy Chief Physician

Recep Tayyip Erdogan University, Rteü Eğitim Araştırma Hastanesi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Investigating Knowledge Levels of People Living in Samsun Related to Radiation and Nuclear Power Plants

KESER R., DİZMAN S., YILMAZ A., ÇAKIR B., GÖRÜR O.

International Conference on Science and Technology, Prizren, Serbia, 5 - 09 September 2018 Sustainable Development

2018

2018

HISTOPATHOLOGICAL EXAMINATION OF THE EFFECT OF THE 2100MHZ ELECTROMAGNETIC FIELD ON POSTNATAL RAT LIVER

TÜMKAYA L., MERCANTEPE T., YILMAZ A.

1. International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2018), 3 - 05 May 2018

2018

2018

1800 MHz Elektromanyetik Alanın Parotis Bezi Üzerine Etkileri

ÖZERGİN COŞKUN Z., TÜMKAYA L., YILMAZ A., MERCANTEPE T., DURSUN E.

14.Türk Rinoloji Kongresi, 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji, 2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 April - 01 May 2018

2017

2017

CİSPLATİN OTOTOKSİSİTESİNDE ASTAKSANTİNİNKORUYUCU ROLÜ

TERZİ S., ÖZGÜR A., ÇELİKER M., MERCANTEPE T., YILMAZ A., TÜMKAYA L., et al.

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 8 - 12 November 2017

2017

2017

Cisplatin ototoksisitesinde astaksantinin koruyucu rolü

TERZI S., ÖZGÜR A., Çeliker M., MERCANTEPE T., YILMAZ A., TÜMKAYA L., et al.

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

2017

2017

Koroner Arter Hastalığını Ve Şiddetini Belirlemede Eritrosit Zar Kolesterol Miktarının Önemi

PINARBAŞ E., UYDU H. A., ATAK M., ŞATIROĞLU Ö., HÜNER M., AKYILDIZ K., et al.

Uluslararası Biyokimya Kongresi-2017 / 28.Ulusal Biyokimya Kongresi, Erzurum, Turkey, 19 - 23 September 2017, pp.328

2017

2017

Investigation of Tritium Radioisotope in Urine Samples Taken from Trabzon People in Turkey

DİZMAN S., MUKTARLI O., KESER R., YILMAZ A., ÇAKIR B.

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences & Technologies, Baku, Azerbaijan, 10 - 13 September 2017, pp.113 Sustainable Development

2017

2017

Tritium levels in people living in Giresun province of Turkey

DİZMAN S., KESER R., YILMAZ A., ÇAKIR B.

2nd International Science Symposium, Tiflis, Georgia, 5 - 08 September 2017, pp.165 Sustainable Development

2017

2017

EFFECT OF SORTILIN GEN EXPRESSION ON LDL SUBFRACTIONS AND SEVERITY OF CORONARY ARTERY DISEASE

Uydu H. A., ATAK M., BOSTAN M., NALKIRAN H. S., MALKOC M., PINARBAS E., et al.

85th Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS), Prague, Czech Republic, 23 - 26 April 2017, vol.263 identifier

2017

2017

Çay üzümü ekstresinin ratlarda cisplatin ototoksisitesi üzerine koruyucu etkisi

OZDEMIR D., ÖZGÜR A., KALKAN Y., TERZI S., TÜMKAYA L., YILMAZ A., et al.

13. Türk Rinoloji Kongresi / 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi / 1. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 4 - 07 May 2017

2016

2016

Tritium Radioisotope Levels in Urine Samples Taken from the People of Sinop, Turkey

DİZMAN S., KESER R., YILMAZ A., Çakır B.

2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Skopje (Üsküp), Macedonia, 26 - 30 October 2016, pp.143 Sustainable Development

2016

2016

Comperative investigation of protective effects of tea and tea related wastes on reducing potaential of H2O2 induced erythrocytes

UYDU H. A., DEMİR A., HÜNER M., ATAK M., PINARBAŞ E., AKYILDIZ K., et al.

41st FEBS Congress on Molecular and Systems Biology for a Better Life, İzmir, Turkey, 3 - 08 September 2016, vol.283, pp.177-178

2016

2016

Investigation of some biological active properties of Anzer bee-pollen

Efe H., Cakir H. E., Kolayli S., Yilmaz A., Uydu H. A.

41st FEBS Congress on Molecular and Systems Biology for a Better Life, Kusadasi, Turkey, 3 - 08 September 2016, vol.283, pp.412 identifier

2016

2016

An Assessment on Humans’ Awareness About Radiation in Ordu

Karabacak A., DİZMAN S., KESER R., YILMAZ A., Çakır B.

I.Urban Environment and Health Congress, İskele, Cyprus (Kktc), 11 - 15 May 2016, pp.84

2016

2016

Ordu İlinde Yaşayan İnsanlardaki Doğal Trityum Düzeyleri

DİZMAN S., KESER R., YILMAZ A., Çakır B.

I.Urban Environment and Health Congress, İskele, Cyprus (Kktc), 11 - 15 May 2016, pp.42

2016

2016

An Assessment on Humans’ Awareness About Radiation in Ordu

Karabacak A., DİZMAN S., KESER R., YILMAZ A., Çakır B.

I.Urban Environment and Health Congress, İskele, Cyprus (Kktc), 11 - 15 May 2016, pp.84

2016

2016

AN ASSESSMENT ON HUMANS AWARENESS ABOUT RADİATİON in ORDU

KARABACAK A., DİZMAN S., KESER R., YILMAZ A., ÇAKIR B.

I. Uluslararsı Şehir Çevr e ve Sağlık Kongresi, 11 - 15 May 2016, pp.379

2016

2016

ORDU İLİNDE YAŞAYAN İNSANLARDAKİ DOĞAL TRİTYUM DÜZEYLERİ

DİZMAN S., KESER R., YILMAZ A., ÇAKIR B.

I. Uluslararsı Şehir Çevr e ve Sağlık Kongr esi, 11 - 15 May 2016, pp.364-365

2016

2016

A Study on Determination of Tritium Levels in People living in Samsun, Turkey

DİZMAN S., KESER R., YILMAZ A., Çakır B.

1st International Physics Conference at the Anatolian Peak, Erzurum, Turkey, 25 - 27 February 2016, pp.109 Sustainable Development

2016

2016

A Study on Determination of Tritium Levels in People living in Samsun, Turkey

DİZMAN S., KESER R., YILMAZ A., Çakır B.

1st International Physics Conference at the Anatolian Peak, Erzurum, Turkey, 25 - 27 February 2016, pp.109 Sustainable Development

2016

2016

A study on Determination of Tritium Levels in People Living Samsun Turkey

DİZMAN S., KESER R., YILMAZ A., ÇAKIR B.

INTERNATIONAL PHYSICS CONFERENCEAT THE ANATOLIAN PEAK, 25 - 27 February 2016, pp.109 Sustainable Development

2015

2015

A comparison of efficiency methods for determination of tritium concentration in biological samples by liquid scintillation counter

DİZMAN S., KESER R., YILMAZ A., Çakır B.

1th International Conference on Environmental Science and Technology, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 September 2015, pp.76

2015

2015

Investigation of Relationship Between Density and Tritium Concentration in Urine Samples

DİZMAN S., YILMAZ A., KESER R.

9th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Antalya, Turkey, 2 - 04 September 2015, pp.51

2015

2015

Sıçanlarda prenatal dönemde 900 MHz elektromanyetik alana maruz kalmanın karaciğere etkisi:Biyokimyasal ve histopatolojik bir çalışma

YILMAZ A., TÜMKAYA L., AKYILDIZ K., KALKAN Y., BODUR A. F., SARGIN F., et al.

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre, Elazığ, Turkey, 1 - 05 September 2015, pp.56

2015

2015

Sıçanlarda prenatal dönemde 900 MHz elektromanyetik alana maruz kalmanın karaciğere etkisi:Biyokimyasal ve histopatolojik bir çalışma

YILMAZ A., TÜMKAYA L., AKYILDIZ K., KALKAN Y., BODUR A. F., SARGIN F., et al.

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre, Elazığ, Turkey, 1 - 05 September 2015, pp.56

2015

2015

Sıçanlarda prenatal dönemde 900 MHz elektromanyetik alana maruz kalmanın karaciğere etkisi:Biyokimyasal ve histopatolojik bir çalışma

YILMAZ A., TÜMKAYA L., AKYILDIZ K., KALKAN Y., BODUR A. F., SARGIN F., et al.

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre, Elazığ, Turkey, 1 - 05 September 2015, pp.56

2014

2014

Distruption of Lipoprotein Subfractions in projection of Coronery Artery Disease Severity

UYDU H. A., BOSTAN M., YILDIRMIŞ S., DEMİR A., ATAK M., YILMAZ A., et al.

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslar Arası Katılımlı Kongre Lab Expo, 16 - 20 September 2014

2014

2014

Total Cholesterol of Erythrocyte Membrane in Presentation of Coronary Artery Disease

UYDU H. A., BOSTAN M., YILDIRMIŞ S., DEMİR A., ATAK M., YILMAZ A., et al.

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslar Arası Katılımlı Kongre Lab Expo, 16 - 20 September 2014

2014

2014

İnsanlardaki trityum düzeylerinin mevsimsel değişimi ve yıllık efektif doz oranları ORAL PRESENTATION

DİZMAN S., YILMAZ A., KESER R.

International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz 8) August 27 – 29, 2014. Ankara Turkey, Ankara, Turkey, 27 - 29 August 2014

2014

2014

İnsanlardaki trityum düzeylerinin mevsimsel değişimi ve yıllık efektif doz oranları

DİZMAN S., YILMAZ A., KESER R.

8th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Ankara, Turkey, 27 - 29 August 2014, pp.32

2014

2014

Determination of tritium levels in urine samples of general Rize public Turkey Oral Presentatıon

DİZMAN S., YILMAZ A., KESER R.

Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, 21 - 24 July 2014

2014

2014

Determination of tritium levels in urine samples of general Rize public, Turkey

DİZMAN S., YILMAZ A., KESER R.

31th International Physics Congress, Muğla, Turkey, 21 - 24 July 2014, pp.63

2013

2013

Pleiotropic Effects HDL Subfraction and Associated Enzymes on Protection against Coronary Artery Disease

BOSTAN M., UYDU H. A., karadağ z., ATAK M., uğurlu y., ERGÜL E., et al.

29. Uluslar arası katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2013

2013

2013

Pleiotropic Effects of HDL Subfraction and Associated Enzymes on Protection Against Coronary Artery Disease

BOSTAN M., UYDU H. A., KARADAG Z., ATAK M., UĞURLU Y., ERGUL E., et al.

29th Turkish Cardiology Congress of the Turkish-Society-of-Cardiology (TSC) with International Participation, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2013, vol.62 identifier

2013

2013

Increased plasminogen activator inhibitor-1 levels in patients with isolated coronary artery ectasia.

ÇİÇEK Y., DURAKOĞLUGİL M. E., ERDOĞAN T., YILMAZ A., UYDU H. A., ÇETİN M., et al.

9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 21 - 24 March 2013, vol.16, pp.27

2013

2013

Pleiotropic Effects of HDL Subfraction and Associated Enzymes on Protection Against Coronary Artery Disease

BOSTAN M., UYDU H. A., KARADAĞ Z., ATAK M., UĞURLU Y., ERGÜL E. E., et al.

TSC 29th Turkish Cardiology Congress with International Participation, Antalya, Turkey, 26 - 29 January 2013

2012

2012

Increased YKL-40 levels in patients with isolated coronary artery ectasia

ERDOGAN T., KOCAMAN S. A., CETIN M., KIRBAS A., DURAKOĞLUGİL M. E., CANGA A., et al.

Congress of the European-Society-of-Cardiology (ESC), Munchen, Germany, 25 - 29 August 2012, vol.33, pp.786 identifier

2011

2011

Distribution and morphological structure of Pancreatic Mast Cells after administration of High Dose Sugammadex.

KALKAN Y., TÜMKAYA L., BOSTAN H., TOMAK Y., ALTUNER D., YILMAZ A., et al.

Posters-A, Joint Meeting of Anatomical Societies, Bursa, Turkey, 19 - 21 May 2011, vol.174, pp.174

2011

2011

The effects of high-dose sugammadex on renal tissues of rat after rocuronium-induced neuromuscular blockade.

BOSTAN H., YILMAZ A., TOMAK Y., KALKAN Y., TÜMKAYA L., ALTUNER D., et al.

Posters-A, Joint Meeting of Anatomical Societies., Bursa, Turkey, 19 - 21 May 2011, vol.174, pp.76-77

Supported Projects

2017 - 2018

2017 - 2018

Ratlarda 2100 MHz eletromağnetik alana maruz kalmanın böbrek üzerine etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions

BEDİR R. (Executive), TÜMKAYA L., MERCANTEPE T., YILMAZ A.

2015 - 2018

2015 - 2018

1800 MHz Elektromanyetik Alanın Parotis Bez Üzerine Etkileri

Project Supported by Higher Education Institutions

ÖZERGİN COŞKUN Z. (Executive), TÜMKAYA L., YILMAZ A., DURSUN E.

2016 - 2017

2016 - 2017

Likapa ekstresinin ratlarda cisplatin nefrotoksisite üzerine koruyucu etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions

EREN H. (Executive), YILMAZ A., TÜMKAYA L., AYDIN H. R.

2015 - 2017

2015 - 2017

Cisplatin Ototoksisitesinde Astaksantinin Koruyucu Rolü

Project Supported by Higher Education Institutions

TERZİ S. (Executive), YILMAZ A., DURSUN E., TÜMKAYA L.

2015 - 2016

2015 - 2016

İdrar Örneklerinde Trityum Analizi

TUBITAK Project

Yılmaz A., Keser R. (Executive), Çakır B., Dizman S.

2012 - 2016

2012 - 2016

Rize İlindeki Yerel Meyve Türlerinin Seleksiyon Islahı Ve Tescili

Project Supported by Higher Education Institutions

AKBULUT M. (Executive), DİNÇER D., BAYKAL H., ŞAVŞATLI Y., YAZICI K., BAKOĞLU N., et al.

2013 - 2015

2013 - 2015

İdrar Örneklerinde Trityum Analizi

Project Supported by Higher Education Institutions

KESER R. (Executive), DİZMAN S., YILMAZ A.

Activities in Scientific Journals

2015 - Continues

2015 - Continues

Kocatepe Tıp Dergisi

Advisory Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2011 - Continues

2011 - Continues

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

Member

Scientific Refereeing

January 2014

January 2014

Respiratory Care

SCI JournalCitations

Total Citations (WOS): 720

h-index (WOS): 14

Jury Memberships

March-2018

March 2018

Associate Professor Exam

doçentlik jürisi - üniversite

December-2017

December 2017

Associate Professor Exam

dosya jürisi - üniversite

July-2017

July 2017

Post Graduate

tez - üniversite

April-2017

April 2017

Doctorate

doktora tezi - üniversite

March-2017

March 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

yardımcı doçentlik ataması - üniversite