Dr.Öğr.Üyesi

İLKNUR ESEN YILDIZ


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2007 - 2013

2007 - 2013

Tıpta Uzmanlık

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Tıpta Uzmanlık

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİDE ÖNLEM PAKETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Use of complementary and alternative medicine in patients with chronic viral hepatitis in Turkey.

İNCE N., Kaya S., Yildiz İ. E. , PARLAK E., Bayar B.

Complementary therapies in medicine, cilt.48, ss.102229, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2018

2018

Changes in acute viral hepatitis epidemiology in the Turkish adult population: A multicenter study.

Karacaer Z., Tosun S., Batirel A., Sahin S., Altas I., Uysal S., et al.

The Turkish journal of gastroenterology : the official journal of Turkish Society of Gastroenterology, cilt.29, sa.2, ss.177-182, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Consideration Whether Hepatitis B Exists in Children Whose Mothers Suffer from Chronic Hepatitis B and These Mothers in Gestational Age

YILDIZ İ. E. , Tosun S., ŞEN S., Altunal L. N. , Ugurlu K., Bahsi A.

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, cilt.26, sa.3, ss.124-130, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2020

2020

Sağlık Personeli ve Öğrencilerin Akılcı İlaç Kullanımı Üzerine Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Yıldız İ. E.

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.493-502, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

How Aware are We of the Immune Status of Hepatitis B and Hepatitis A in Chronic Hepatitis C Patients? A Multicenter Retrospective Study from Turkey

İNCE N., Tosun S., BALKAN A., Uguz M., Cuvalci N. O. , YILDIZ İ. E. , et al.

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, cilt.26, sa.3, ss.131-134, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2020

2020

Evaluation of the Injury Experiences of Healtcare Worker and the Measures taken, in aTraining and Research Hospital

YILDIZ İ. E. , BAHÇECİ İ.

Journal of Healt, Medicine and Nursing, cilt.75, sa.1, ss.1-8, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Hand Hygiene Compliance in an Education and Research Hospital İntensive Care Unit

BAHÇECİ İ. , YILDIZ İ. E. , İBİK Y. E. , KAZANCIOĞLU L. , BATÇIK Ş.

Journal of Healt, Medicine and Nursing, cilt.75, sa.2, ss.9-15, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Healthcare Workers’ Exposures for Mumps, Measles, Rubella and Varicella Zoster Virus Infections: A Multicenter Survey Study

MERT D., TOSUN S., YILDIZ İ. E. , ALAY H., ÖZATAY D. M. , UĞURLU K., et al.

Journal of Microbiology and Infectious Diseases, cilt.9, sa.4, ss.144-149, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Efficacy of Direct-acting Antivirals in Hemodialysis Patients with Chronic Hepatitis C: A Real-life Retrospective Study

AYDIN N. N. , AKSOY F., YAVUZ İ., Iskender S., YILDIRIM A. A. , Yildiz İ. E. , et al.

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, cilt.25, sa.3, ss.105-108, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

Approaches of the healthcare staff in a tertiary healthcare service providing hospital for seasonal influenza vaccination

YILDIZ İ. E. , YILMAZ YAVUZ A.

Family Practice and Palliative Care, cilt.4, sa.2, ss.62-68, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Sixteen-year Prognosis of Treatment-naive Patients with Hepatitis C Infection

Karacaer Z., Tosun S., Batirel A., Acar A., Celik N., Uguz M., et al.

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, cilt.25, sa.1, ss.19-24, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

Prognostic value of hematological parameters

Ozyurt S. , Yildiz Y. , Kostakoglu U. , Copur-Cicek A. , Yildiz İ. E. , Erturk A.

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.9, sa.5, ss.363-368, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2018

2018

Are soap,paper,towel and alcohol-based disinfectants easily accessible in intensive care units in Turkey?

UYAN ÖNAL A., DURMUŞ G., SEZAK N., PEPE F., ÖZTÜRK KAYGUSUZ T., ÖZTOPRAK n., et al.

mediterranean journal of infection microbes antimicrobials, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

Assessment of ventilator-associated pneumonia bacterial pathogens within three years in a tertiary hospital

Yıldız İ. E. , Ilgar T., Şahin K. , Ertürk A. , Sönmez E.

Annals in Clinical Imagesand Short Reports, cilt.1, sa.1, ss.1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Are Soap, Paper Towel and Alcohol-based Disinfectants Easily Accessible in Intensive Care Units in Turkey?: Results of the Phokai Study

Uyan A., Durmus G., Sezak N., Ozdemir B., Kaygusuz T., Oztoprak N., et al.

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, cilt.7, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

Is Nurse Workforce Sufficient in Intensive Care Units in Turkey. Results of the Multicenter Karia Study

Uyan A., Durmus G., Sezak N., Pepe F., Kaygusuz T., Oztoprak N., et al.

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, cilt.6, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2015

2015

Evaluation of Prevention Bundle Application for Ventilator-Associated Pneumonia in Intensive Care Units

Yıldız İ. E. , Yılmaz H., Esen Ş., Sünbül M., Leblebicioğlu H.

Journal of Family Medicine and Health Care, cilt.1, sa.2, ss.27-32, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonu Sonrası MaligniteTanısı Alan Olgu Sunumu

ÇOLAK KARAMAHMUTOĞLU S., İLGAR T., ÖZDEMİR AL S., YILDIZ İ. E. , KOSTAKOĞLU U. , ERTÜRK A.

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ“ON-LINE KONGRE” ÖZEL SAYISI, Türkiye, 24 - 29 Kasım 2020

2020

2020

Comparison of Hand Hygiene Observation Results Between Hand Soap or Disinfectant Consumption and Infection Rates.

ERTÜRK A. , YILDIZ İ. E. , KOSTAKOĞLU U. , ÖZDEMİR AL S., ÇOLAK KARAMAHMUTOĞLU S.

International 5th Intensive Care Infections Symposium 9-12 Ocak January 9-12 2020 Trabzon Türkiye Turkey., 9 - 12 Ocak 2020

2017

2017

RIZE ILINDEKI GIARDIA INTESTINALIS PREVALANSI

BAHÇECİ İ. , DILEK A. R. , YILDIZ İ. E. , ŞAHIN K. , SÖNMEZ E.

4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

2017

2017

Erişkinlerde Akut Viral Hepatit Epidemiyolojisinde Güncel Durum:Çok Merkezli Çalışma

KARACAER Z., TOSUN S., BATIREL A., ŞAHİN S., ALTAŞ İ., UYSAL S., et al.

18.TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Türkiye, 22 Mart - 26 Aralık 2017

Desteklenen ProjelerKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2017

2017

EKMUD DOĞU KARADENİZ GÜNLERİ

Katılımcı

Rize-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 10

h-indeksi (WOS): 2