Assoc. Prof. İLKNUR ESEN YILDIZ


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Infectious Diseases and Clinical Microbiology


Names in Publications: YILDIZ İLKNUR ESEN

Metrics

Publication

245

Citation (WoS)

35

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

38

H-Index (Scopus)

3

Project

5

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2007 - 2013

2007 - 2013

Expertise In Medicine

Ondokuz Mayis University, School Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne, Turkey

Dissertations

2013

2013

Expertise In Medicine

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİDE ÖNLEM PAKETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ondokuz Mayis University, School Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Internal Medicine Sciences

Infectious Diseases and Clinical Microbiology

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Sıradaki COVİD Servisi

ÖZŞAHİN A., İLGAR T., ÇOLAK KARAMAHMUTOĞLU S., YILDIZ İ. E., KOSTAKOĞLU U., ERTÜRK A.

Uluslararası İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2022, Turkey, 23 March 2022

2022

2022

COVİD-19 Pozitifliği olan Gebe Hastanın Takibi Nasıl Yapılmalı?

YILDIZ İ. E., ÖZŞAHİN A., ERTÜRK A.

Uluslararası İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2022, Turkey, 23 March 2022 Sustainable Development

2022

2022

HBsAg Pozitif COVİD-19 Hastasında Preemptif Yaklaşım mı? Proflaksi mi?

ÖZDEMİR AL S., YILDIZ İ. E., KOSTAKOĞLU U., ERTÜRK A.

Uluslararsı İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2022, Turkey, 23 March 2022 Sustainable Development

2022

2022

HIV Pozitif Hastalarda COVİD-19 Aşılanma Durumu ve COVİD-19 Hastalık Seyrinin incelenmesi

ÇOLAK KARAMAHMUTOĞLU S., YILDIZ İ. E., İLGAR T., ÖZŞAHİN A., BAĞIN Ü., KOSTAKOĞLU U., et al.

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Turkey, 09 March 2022 Sustainable Development

2022

2022

Perineal Abse kültürü ve kan kültüründe üreyen Zygosaccharomyces: İnsanlarda yeni patojen mi?

BAĞIN Ü., YILDIZ İ. E., ERTÜRK A., KOSTAKOĞLU U.

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Turkey, 09 March 2022

2022

2022

Entereokokal Endokarditte Nadir Etken: Enterococcus Durans

BAĞIN Ü., ERTÜRK A., YILDIZ İ. E., KOSTAKOĞLU U.

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Turkey, 09 March 2022

2022

2022

Pyürisi olmayan hastada üriner sistem enfeksiyonu ve buna bağlı bakteriyemi

GÜLER BATAROĞLU Z., ÖZŞAHİN A., KOSTAKOĞLU U., ERTÜRK A., YILDIZ İ. E.

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Turkey, 09 March 2022

2022

2022

Püyürisi Olmayan Hastada Üriner Sistem Enfeksiyonu ve Buna Bağlı Bakteriyemi

Güler Bataroğlu Z., Özşahin A., Kostakoğlu U., Özen E. A., Ertürk A., Yıldız İ. E.

22. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.522-523 Creative Commons License

2021

2021

Aile Hekimlerinde Hepatit

YILDIZ İ. E.

5. GÜNEY ANADOLU ENFEKSİYON KONGRESİ, ONLİNE, Turkey, 03 June 2021 Sustainable Development

2021

2021

Akut Pankreatit ve Alveoler Hemoraji Kliniği ile Başvuran Weil Olgusu

YAŞAR F., Mahmutoğlu Çolak S., YILDIZ İ. E., KOSTAKOĞLU U., İLGAR T., ERTÜRK A.

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 May 2021

2021

2021

Sıtma: Dokuz Olgunun Değerlendirilmesi.

YILDIZ İ. E., ÖZDEMİR AL S., KOSTAKOĞLU U., İLGAR T., ERTÜRK A.

26-30 Mayıs (online toplantı) XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 26 May 2021

2021

2021

Atipik Psikoz ile Seyreden Nörosifiliz Olgu Sunumu

BAŞCIOĞLU T., İLGAR T., YILDIZ İ. E., KOSTAKOĞLU U., ERTÜRK A.

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 May 2021

2021

2021

COVID-19 Kliniğini Taklit Eden Bir Leptospirozis Olgusu.

ÖZDEMİR AL S., DALMANOĞLU E., YILDIZ İ. E., KOSTAKOĞLU U., ERTÜRK A.

26-30 Mayıs (online toplantı) XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 26 May 2021 Sustainable Development

2021

2021

Akut Pankreatt ve Alveoler Hemoraji Kliniği ile Başvuran Weil Olgusu.

YAŞAR F., YILDIZ İ. E., KOSTAKOĞLU U., İLGAR T., ERTÜRK A.

26-30 Mayıs (online toplantı) XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 26 May 2021

2021

2021

Atpik Psikoz ile Seyreden Nörosifliz Olgu Sunumu.

İLGAR T., YILDIZ İ. E., KOSTAKOĞLU U., ERTÜRK A.

26-30 Mayıs (online toplantı) XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 26 May 2021

2021

2021

Herpes Ensefalitini Taklit Eden Nöroleptospirozis Olgusu.

YAVUZ İ., ÖZDEMİR AL S., YILDIZ İ. E., DALMANOĞLU E., KOSTAKOĞLU U., ERTÜRK A.

9. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU "ON-LINE KONGRE”, Turkey, 20 May 2021

2021

2021

Lenfadenopatili Hastaların İzlemi: Tanıya Giden Uzun Yol.

ÖZŞAHİN A., YILDIZ İ. E., KOSTAKOĞLU U., ERTÜRK A.

9. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU "ON-LINE KONGRE”, Turkey, 20 May 2021

2020

2020

PANDEMİNİN İLK ÜÇ AYLIK DÖNEMİNDE COVİD-19 HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YILDIZ İ. E.

4. Güney Anadolu Enfeksiyon Kongresi, ONLİNE, Turkey, 24 December 2020 Sustainable Development

2020

2020

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonu Sonrası MaligniteTanısı Alan Olgu Sunumu

ÇOLAK KARAMAHMUTOĞLU S., İLGAR T., ÖZDEMİR AL S., YILDIZ İ. E., KOSTAKOĞLU U., ERTÜRK A.

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ“ON-LINE KONGRE” ÖZEL SAYISI, Turkey, 24 - 29 November 2020

2020

2020

Comparison of Hand Hygiene Observation Results Between Hand Soap or Disinfectant Consumption and Infection Rates.

ERTÜRK A., YILDIZ İ. E., KOSTAKOĞLU U., ÖZDEMİR AL S., ÇOLAK KARAMAHMUTOĞLU S.

International 5th Intensive Care Infections Symposium 9-12 Ocak January 9-12 2020 Trabzon Türkiye Turkey., 9 - 12 January 2020

2018

2018

Ülkemiz Hastanelerinde Yatan Hastalarda Antibiyotik Kullanımı: Tek Günlük Prevalans Gerçeği

KARABAY O., İNCE N., AYPAK A., GÜÇLÜ E., BODUR H., MEMİKOĞLU K. O., et al.

7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi 8-13 Mayıs 2018., Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, vol.7, pp.93-94

2017

2017

RIZE ILINDEKI GIARDIA INTESTINALIS PREVALANSI

BAHÇECİ İ., DILEK A. R., YILDIZ İ. E., ŞAHIN K., SÖNMEZ E.

4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

2017

2017

Erişkinlerde Akut Viral Hepatit Epidemiyolojisinde Güncel Durum:Çok Merkezli Çalışma

KARACAER Z., TOSUN S., BATIREL A., ŞAHİN S., ALTAŞ İ., UYSAL S., et al.

18.TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 22 March - 26 December 2017 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2022

2022

Leptospiroz

YILDIZ İ. E.

in: Zihin Haritalarıyla Enfeksiyon Hastalıkları, Tayibe BAL, Yusuf ÖNLEN, Editor, US Akademi, İzmir, pp.311-318, 2022

2022

2022

AKUT RADYASYON SENDROMU VEYA TOTAL VÜCUT IŞINLANMASINDA PROFİLAKTİK VEYA TERAPOTİK ANTİBİYOTERAPİ

YILDIZ İ. E.

in: RADYASYON MARUZİYETİ, SEMA YILMAZ RAKICI, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, pp.653-660, 2022

2021

2021

Ülkemizde COVID-19 Pandemisinde Alınan Tedbirler ve Filyasyon Çalışmalarının Değerlendirilmesi

YILDIZ İ. E.

in: ÇOCUKLARDA COVID-19, Seval ŞİMŞEK UZUNOĞLU, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.179-190, 2021 Sustainable Development

2021

2021

ENFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI

YILDIZ İ. E.

in: PARAMEDİK Acil Bakım İlkeleri ve Uygulamalar, Mehmet Altuntaş, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK, Ankara, pp.785-801, 2021

Supported ProjectsCongress and Symposium Activities

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

EKMUD DOĞU KARADENİZ GÜNLERİ

Attendee

Rize-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 35

h-index (WOS): 4