Assoc. Prof.İLKNUR ESEN YILDIZ


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Infectious Diseases and Clinical Microbiology

Metrics

Publication

201

Citation (WoS)

13

Citation (Scopus)

20

H-Index (WoS)

2

H-Index (Scopus)

2

Project

5

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2007 - 2013

2007 - 2013

Expertise In Medicine

Ondokuz Mayis University, School Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne, Turkey

Dissertations

2013

2013

Expertise In Medicine

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİDE ÖNLEM PAKETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ondokuz Mayis University, School Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne

Research Areas

Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Infectious Diseases and Clinical Microbiology

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2018

2018

Changes in acute viral hepatitis epidemiology in the Turkish adult population: A multicenter study.

Karacaer Z., Tosun S., Batirel A., Sahin S., Altas I., Uysal S., et al.

The Turkish journal of gastroenterology : the official journal of Turkish Society of Gastroenterology, vol.29, no.2, pp.177-182, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Assessment of Stigma Exposure Status of Patients with Hepatitis B Infection

YILDIZ İ. E. , YILMAZ YAVUZ A., KOSTAKOĞLU U., BAHÇECİ İ., ERTÜRK A.

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, vol.27, no.2, pp.80-88, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

2020

2020

Evaluation of Knowledge, Attitudes, and Behaviors of Healthcare Workers and Students on Rational Drug Use

Yıldız İ. E.

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.493-502, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2020

2020

Evaluation of the Injury Experiences of Healtcare Worker and the Measures taken, in aTraining and Research Hospital

YILDIZ İ. E. , BAHÇECİ İ.

Journal of Healt, Medicine and Nursing, vol.75, no.1, pp.1-8, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Hand Hygiene Compliance in an Education and Research Hospital İntensive Care Unit

BAHÇECİ İ., YILDIZ İ. E. , İBİK Y. E. , KAZANCIOĞLU L., BATÇIK Ş.

Journal of Healt, Medicine and Nursing, vol.75, no.2, pp.9-15, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Sixteen-year Prognosis of Treatment-naive Patients with Hepatitis C Infection

Karacaer Z., Tosun S., Batirel A., Acar A., Celik N., Uguz M., et al.

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, vol.25, no.1, pp.19-24, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

2018

2018

Prognostic value of hematological parameters

Ozyurt S., Yildiz Y., Kostakoglu U., Copur-Cicek A., Yildiz İ. E. , Erturk A.

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.9, no.5, pp.363-368, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

2017

2017

Is Nurse Workforce Sufficient in Intensive Care Units in Turkey. Results of the Multicenter Karia Study

Uyan A., Durmus G., Sezak N., Pepe F., Kaygusuz T., Oztoprak N., et al.

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, vol.6, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Sıradaki COVİD Servisi

ÖZŞAHİN A., İLGAR T., ÇOLAK KARAMAHMUTOĞLU S., YILDIZ İ. E. , KOSTAKOĞLU U., ERTÜRK A.

Uluslararası İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2022, Turkey, 23 March 2022

2022

2022

HBsAg Pozitif COVİD-19 Hastasında Preemptif Yaklaşım mı? Proflaksi mi?

ÖZDEMİR AL S., YILDIZ İ. E. , KOSTAKOĞLU U., ERTÜRK A.

Uluslararsı İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2022, Turkey, 23 March 2022 Sustainable Development

2022

2022

COVİD-19 Pozitifliği olan Gebe Hastanın Takibi Nasıl Yapılmalı?

YILDIZ İ. E. , ÖZŞAHİN A., ERTÜRK A.

Uluslararası İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2022, Turkey, 23 March 2022 Sustainable Development

2022

2022

Perineal Abse kültürü ve kan kültüründe üreyen Zygosaccharomyces: İnsanlarda yeni patojen mi?

BAĞIN Ü., YILDIZ İ. E. , ERTÜRK A., KOSTAKOĞLU U.

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Turkey, 09 March 2022

2022

2022

Pyürisi olmayan hastada üriner sistem enfeksiyonu ve buna bağlı bakteriyemi

GÜLER BATAROĞLU Z., ÖZŞAHİN A., KOSTAKOĞLU U., ERTÜRK A., YILDIZ İ. E.

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Turkey, 09 March 2022

2022

2022

HIV Pozitif Hastalarda COVİD-19 Aşılanma Durumu ve COVİD-19 Hastalık Seyrinin incelenmesi

ÇOLAK KARAMAHMUTOĞLU S., YILDIZ İ. E. , İLGAR T., ÖZŞAHİN A., BAĞIN Ü., KOSTAKOĞLU U., et al.

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Turkey, 09 March 2022 Sustainable Development

2022

2022

Entereokokal Endokarditte Nadir Etken: Enterococcus Durans

BAĞIN Ü., ERTÜRK A., YILDIZ İ. E. , KOSTAKOĞLU U.

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Turkey, 09 March 2022

2021

2021

Sıtma: Dokuz Olgunun Değerlendirilmesi.

YILDIZ İ. E. , ÖZDEMİR AL S., KOSTAKOĞLU U., İLGAR T., ERTÜRK A.

26-30 Mayıs (online toplantı) XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 26 May 2021

2021

2021

Akut Pankreatt ve Alveoler Hemoraji Kliniği ile Başvuran Weil Olgusu.

YAŞAR F., YILDIZ İ. E. , KOSTAKOĞLU U., İLGAR T., ERTÜRK A.

26-30 Mayıs (online toplantı) XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 26 May 2021

2021

2021

COVID-19 Kliniğini Taklit Eden Bir Leptospirozis Olgusu.

ÖZDEMİR AL S., DALMANOĞLU E., YILDIZ İ. E. , KOSTAKOĞLU U., ERTÜRK A.

26-30 Mayıs (online toplantı) XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 26 May 2021 Sustainable Development

2021

2021

Atpik Psikoz ile Seyreden Nörosifliz Olgu Sunumu.

İLGAR T., YILDIZ İ. E. , KOSTAKOĞLU U., ERTÜRK A.

26-30 Mayıs (online toplantı) XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 26 May 2021

2021

2021

Lenfadenopatili Hastaların İzlemi: Tanıya Giden Uzun Yol.

ÖZŞAHİN A., YILDIZ İ. E. , KOSTAKOĞLU U., ERTÜRK A.

9. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU "ON-LINE KONGRE”, Turkey, 20 May 2021

2021

2021

Herpes Ensefalitini Taklit Eden Nöroleptospirozis Olgusu.

YAVUZ İ., ÖZDEMİR AL S., YILDIZ İ. E. , DALMANOĞLU E., KOSTAKOĞLU U., ERTÜRK A.

9. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU "ON-LINE KONGRE”, Turkey, 20 May 2021

2020

2020

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonu Sonrası MaligniteTanısı Alan Olgu Sunumu

ÇOLAK KARAMAHMUTOĞLU S., İLGAR T., ÖZDEMİR AL S., YILDIZ İ. E. , KOSTAKOĞLU U., ERTÜRK A.

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ“ON-LINE KONGRE” ÖZEL SAYISI, Turkey, 24 - 29 November 2020

2020

2020

Comparison of Hand Hygiene Observation Results Between Hand Soap or Disinfectant Consumption and Infection Rates.

ERTÜRK A., YILDIZ İ. E. , KOSTAKOĞLU U., ÖZDEMİR AL S., ÇOLAK KARAMAHMUTOĞLU S.

International 5th Intensive Care Infections Symposium 9-12 Ocak January 9-12 2020 Trabzon Türkiye Turkey., 9 - 12 January 2020

2017

2017

RIZE ILINDEKI GIARDIA INTESTINALIS PREVALANSI

BAHÇECİ İ., DILEK A. R. , YILDIZ İ. E. , ŞAHIN K., SÖNMEZ E.

4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

2017

2017

Erişkinlerde Akut Viral Hepatit Epidemiyolojisinde Güncel Durum:Çok Merkezli Çalışma

KARACAER Z., TOSUN S., BATIREL A., ŞAHİN S., ALTAŞ İ., UYSAL S., et al.

18.TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 22 March - 26 December 2017 Sustainable Development

Supported ProjectsCongress and Symposium Activities

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

EKMUD DOĞU KARADENİZ GÜNLERİ

Attendee

Rize-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 13

h-index (WOS): 2