Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Investigation of the 2018 Class Teaching Undergraduate Curricula Revision From the Perspective of Implementors

Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESİ), vol.12, no.2, pp.574-607, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

An examination of values education based on the experiences of classroom teachers

Psycho-Educational Research Reviews (PERR), vol.10, no.2, pp.270-283, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

An Investigation of the Professional Values of Elementary Teachers.

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.16, no.2, pp.80-119, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Adequacy of Undergraduate Classroom Teaching Programmes For Fostering Professional Values: A Case Study

International Journal of Psycho-Educational Sciences, vol.9, no.1, pp.7-20, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Investigation of Performance Based Academic Incentive Practice in Higher Education

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - ENAD , vol.8, no.3, pp.831-864, 2020 (ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

An Examination of Syrian Students’ Educational Experiences at School from The Reflections of Teachers

Problems of Education in the 21 st Century, vol.78, no.5, pp.754-776, 2020 (ESCI) Creative Commons License Sustainable Development

Turkish Elementary Teachers’s Value Perceptions: A Sample of Rize

International Journal of Progressive Education, vol.15, no.4, pp.260-279, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türk Yüksek Öğretiminde Akademik Teşvik Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme

Turkish Journal of Teacher Education, vol.6, no.2, pp.124-157, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişkinin incelenmesi

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, vol.6, no.3, pp.1818-1843, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Eğitim Sistemindeki FATİH Projesinin CIPP Modeline Göre İncelenmesi

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.11, no.3, pp.701-719, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Example of multimedia applications in geography courses in education faculty

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, no.2, pp.1904-1922, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

İlköğretim Birinci Kademe Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarına Göre Bir Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.208-233, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uluslararası Lisans Öğrencilerinin Eğitim Gereksinimleri

International Conference on New Horizons in Education Conference (INTE), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 2 - 03 September 2021, pp.744-751

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin ödev motivasyonları ile aile katılımı arasındaki ilişkinin incelenmesi: Rize ili örneği

International Conference on New Horizons in Education Conference (INTE), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 2 - 03 September 2021, pp.306-311

Covid 19 Süreci, sınıf öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonu ve çevrimiçi öğretimde karşılaştıkları sorunların incelenmesi: Rize ili örneği

International Conference on New Horizons in Education Conference (INTE), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 2 - 03 September 2021, pp.89-96 Sustainable Development

Yükseköğretim Sisteminde Akademik Teşvik Puanlarının Analizi

International Quality Conference (IQC) , Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 29 - 30 July 2021, pp.862-867

Uluslararası Öğrenci Yapısının Analizi: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği

International Quality Conference (IQC), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 29 - 30 July 2021, pp.752-758

Eğitim Fakültelerinin Akreditasyonu Üzerine Bir İnceleme

International Quality Conference (IQC), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 29 - 30 July 2021, pp.169-174

Investigation of perception of primary school fourth grade students’ approach to the accuracy value

International Conference on New Horizons in Education (INTE), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 2 - 04 September 2020, pp.445

İlkokulda Aile Katılımı Çalışmalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

International Conference on New Horizons in Education (INTE), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 2 - 04 September 2020, pp.451-456

A Review on Professional Laws of Teaching

International Teacher Education Conference (ITEC), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 2 - 04 September 2020, pp.558

EXPERT OPINIONS ON 2018 ELEMANTARY TEACHER EDUCATION PROGRAM

International Conference on New Horizons in Education (INTE), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 2 - 04 September 2020, pp.416-423

Parents’ Views on Family Involvement in Primary Schools

VIIth International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 10 - 13 September 2020, pp.601-613

OKULLARINDA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BULUNAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER

International Conference on New Horizons in Education, Prag, Czech Republic, 3 - 05 July 2019, pp.448-456

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN OKULDAKİ EĞİTİM DENEYİMLERİNİN ÖĞRETMEN YANSIMASINDAN İNCELENMESİ

International Conference on New Horizons in Education, Prag, Czech Republic, 3 - 05 July 2019, pp.693-701

Dördüncü Sınıf Öğretim Programlarının Değer Eğitimi Açısından İncelenmesi

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.12

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarının Mesleki Değerler Açısından İncelenmesi

VII. International Congress on Research in Education (ICRE) , Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARI

International Conference on New Horizons in Education, Viyaya, Austria, 13 - 15 July 2016, pp.594-595

Examination of the Process of Classroom Teachers' Possesing Professional Values from the Views of Experts

4th International Conference on Curriculum and Instruction, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, vol.1, no.1, pp.463-465

Yükseköğretimde Akademik Teşvik Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme

VI. International Congress on Research in Education (ICRE), Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, vol.1, no.1, pp.257

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION AND OUTPUT PROCESS OF A PILOT STUDY IN A SCHOOL IN THE CONTEXT OF FATİH PROJECT

International Conference on New Horizons in Education, Vienna, Austria, 13 - 15 July 2016, vol.1, no.1, pp.5

Topluma Hizmet Uygulaması Dersini Alan THU Öğretmen Adaylarının Değer Yansımalarının İncelenmesi

XVIII CONGRESS AMSE-AMCE-WAER Teaching and Training Today for Tomorrow, Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016

Sınıf Öğretmen Adaylarının Değer Yansımalarının İncelenmesi

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 15 May 2016

Sınıf Öğretmenlerinin Değer Algıları: Rize İli Örneği

5th International Conference on Research in Education -ICRE, Edirne, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.111

Türk Eğitim Sisteminde Dershanelerin İşlevi

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2014

The Analysis of the New Development in the Turkish Education System (4+4+4) In Respect to Program Preparation

1st European Conference On Curriculum Studies. Future Directions: Uncertainty and Possibility, Braga, Portugal, 18 - 19 October 2013, pp.693-698

The Analysis of the Fatih Project the New Development in the Turkish Education System According to the Contex, Input, Product, Process (CIPP) Model

1st European Conference On Curriculum Studies. Future Directions: Uncertainty and Possibility, Braga, Portugal, 18 - 19 October 2013, pp.869-874

Books & Book Chapters

EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN AKREDİTASYON SÜRECİ

in: YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI 2021, Aytekin İŞMAN,Cengiz Hakan AYDIN,Olgun ÇİÇEK,Fatoş SİLMAN,Mustafa ÖZTUN, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.25-50, 2021

Sosyolojide temel kuramlar

in: Sosyolojiye Giriş, Ada Ş., Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.1-15, 2019 Creative Commons License

ETİK İKİLEMLER-SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI ÜZERİNE BİRANALİZ

in: ÖĞRETMENLİĞİN MESLEKÎ DEĞERLERİ VE ETİK, Mustafa ERGÜN,Nermin KARABACAK,İsa KORKMAZ,Mehmet KÜÇÜK, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.347-386, 2018

OKULLARIN SOSYAL SORUMLULUKLARI VE TOPLUMSALDEĞERLER

in: ÖĞRETMENLİĞİN MESLEKÎ DEĞERLERİ VE ETİK, Mustafa ERGÜN,Nermin KARABACAK,İsa KORKMAZ,Mehmet KÜÇÜK, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.275-292, 2018

Assessment of the 6-11 aged Syrian Refugee Children’s Educational Needs: A Multidimentional Analysis

in: Educational Policy and Research, ARSLAN, HASAN DORCZAK, ROMAN Alina-Andreea, Dragoescu Urlica, Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakov, pp.19-27, 2018

Türk Eğitim Sistemindeki Öğretmenlik Mesleğinin Mesleki Değerlerine Doğru Bir Sentez

in: Değerler Bilançocu (Beyaz Kitap), Hasan Hüseyin BİRCAN; Bülent DİLMAÇ , Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.219-248, 2016