Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Turizm Payı, Payın Hukuki Niteliği İle Paya Yönelik Anayasal Tartışmalar ve Belirsizlikler

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, vol.42, no.379, pp.27-48, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Otomatik Katılım Sisteminde Gelinen Son Durum ve Katılımcıların Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, no.369, pp.131-147, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Vergi Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Arasında Bir Kavram: Vergi Takozu, Vergilendirme İlkeleri Açısından Bir Karşılaştırma

Global Journal of Economics and Business Studies, vol.8, no.15, pp.1-20, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Türk Hukukunda Sakin Şehir Kriterlerini Destekleyen Mali Düzenlemeler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.16, pp.253-277, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin Vergi Hukukunun Asli Kaynaklarına Etkisi

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, no.363, pp.85-103, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN VERGİ HUKUKUNUN ASLİ KAYNAKLARINA ETKİSİ

Vergi Sorunları Dergisi, no.363, pp.85-103, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Portföy Yöneticilik Mesleğinin Ve Portföy Yönetim Faaliyetinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.9, no.25, pp.63-93, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Bireysel Emeklilik Aracılığı ve VergiKanunları Karşısındaki Durumu

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.18, no.3, pp.49-76, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Vergilendirmeye Yönelik Hukuki Gelişmelerin Bireysel Emeklilik Sistemine Etkisi

SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.119-144, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Turizmde Paylaşım Ekonomisi ve Vergilendirilmesi

JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, vol.5, no.2, pp.188-212, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Genç Girişimcilere Yönelik Kazanç İstisnası

Vergi Dünyası, no.418, pp.155-165, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Profesyonel Turist Rehberlik Mesleğinin Hukuki Niteliği ve Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, no.330, pp.79-92, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Vergi Hukukunda Teminat ve İçtihatlar Işığında Değerlendirilmesi

VERGİ DÜNYASI DERGİSİ, no.406, pp.156-174, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kaybolmuş Meslek Kollarına Tanınan Esnaf Muafiyetine İdari Sınırlama

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, no.319, pp.135-145, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Double Taxation, Conceptual Framework And Comparison Of Model Conventions

International Journal of Business and Management Studies, vol.4, pp.421-431, 2015 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

İdari Yargıya Getirilen Yapısal Yenilikler ve Yeni Yargılama Usulleri

VERGİ DÜNYASI DERGİSİ, no.397, pp.135-147, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Avrupa Birliği’nde Vergiye Tabi Bazı Gelirler İçin Otomatik Bilgi Değişimindeki Son Gelişmeler

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, no.305, pp.142-154, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Seçilmiş Ülkeler Nezdinde Transfer Fiyatlandırması Uygulaması: Avrupa Birliği Üye Ülkeler-III-

Yaklaşım Dergisi, no.114, pp.626-644, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Seçilmiş Ülkeler Nezdinde Transfer Fiyatlandırması Uygulaması: Avrupa Birliği Üye Ülkeler-II-

Yaklaşım Dergisi, no.113, pp.762-782, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Seçilmiş Ülkeler Nezdinde Transfer Fiyatlandırması Uygulaması: Avrupa Birliği Üye Ülkeler-I-

Yaklaşım Dergisi, no.112, pp.620-637, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Hükmedilen İstisnaların Temel Hedefleri

Yaklaşım Dergisi, no.111, pp.684-697, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kurumlar Vergisinin Nedenselliği Sorun

E-Yaklaşım Dergisi, no.110, pp.647-660, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Serbest Meslek Faaliyetlerinde Arızilik Unsuru Üzerine İdare ve Yargı Kararları

Yaklaşım Dergisi, no.80, pp.453-461, 2010 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İş Bırakma Tarihinde Elde Edilen Kazançların Arızi Niteliği ve KDV Karşısındaki Durumu

Yaklaşım Dergisi, no.78, pp.510-574, 2010 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

GVK'nın 82. Maddesi 2. Fıkrasına Göre Elde Edilen Arızi Kazançlar

Yaklaşım Dergisi, no.77, pp.626-633, 2009 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Siyasi Partiler Vergi Ödüyor mu?

Yaklaşım Dergisi, no.74, pp.717-728, 2009 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Vergi Davasının Hukuki Niteliği

Aids And Behavior, vol.23, no.3, pp.191-207, 2009 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Genel Olarak Vergi Teşviklerinin Ekonomi Üzerine Etkinliği

Acm Transactions On Computer Systems, no.2, pp.147-168, 2009 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Ülkemiz Özelleştirmesinde Verimlilik ve Etkinlik

Yaklaşım Dergisi, no.65, pp.483-498, 2008 (Other Refereed National Journals)

Vergi Uyumu ve Koordinasyonu

Yaklaşım Dergisi, no.64, pp.642-672, 2008 (Other Refereed National Journals)

İrlanda Vergi Sistemi İçersinde Kurumlar Vergisi

Yaklaşım Dergisi, no.63, pp.689-708, 2008 (Other Refereed National Journals)

İrlanda Gelir Vergisine Genel Bir Bakış

Yaklaşım Dergisi, no.62, pp.634-636, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kamu Alacaklarının Cebri İcra Yoluyla Tahsili

Yaklaşım Dergisi, no.61, pp.618-650, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yeni Bir Mali Yükümlülük: Turizm Payı ve Hukuki Niteliği

II. International Social Sciences Congress, Gümüşhane, Turkey, 2 - 07 November 2019, vol.2, no.1, pp.102-116 Creative Commons License

The Evaluation of the Tax Wedge on Minimum Wage in terms of the Principles of Justice in Taxation

34. International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.34, no.1, pp.292-298 Creative Commons License Sustainable Development

A Comparison of Compulsory Individual Pension Contributions in Terms of Parafiscality

33. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 8 - 12 May 2018, pp.253-256 Creative Commons License Sustainable Development

DOKAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kış Turizm İşletmeleri İçin Mali Bir Kolaylık: Özel Hesap Dönemi

DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempuzyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 24 October 2017, vol.1, pp.485-492 Creative Commons License Sustainable Development

Double Taxation, Conceptual Framework And Comparison Of Model Conventions

International Journal Of Arts And Sciences, Viyana, Austria, 6 - 10 April 2014, vol.7, no.3, pp.247-248 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler İçin COVID-19 Küresel Salgın Sürecinde Mali Bir Kolaylık: Mücbir Sebep Müessesesi

in: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde (KOBİ) Muhasebe ve Finansman Üzerine Güncel Araştırmalar, Hasan AYAYDIN,Ceyda YERDELEN KAYGIN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.433-466, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Mali Hukuk Açısından Mücbir Sebep Hali: COVID-19 Küresel Salgını Hukuken Etkileri Sonuçları

in: COVID-19'un Muhasebe ve Finans Yansımları, Turan ÖNDEŞ,Ceyda Yerdelen KAYGIN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.81-106, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Ways to Fight Tax Avoidance, Tax Evasion and Tax Fraud within the European Union: One of the Innovative Policies Is Information Exchange

in: Rethinking European Union in A Changing World Politics, Economics And Issues, Ömer Uğur, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.185-204, 2020 Creative Commons License

TÜRKİYE’DE EKOLOJİK YÜKÜMLÜLÜKLERE BİR ÖRNEK: PLASTİK POŞET ÜZERİNDEKİ GERİ KAZANIM KATILIM PAYI VE POŞET ÜCRETİ

in: SİYASET ve EKONOMİ ARAŞTIRMALARI, Mahir Özhan, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.175-196, 2020 Creative Commons License

Türk Vergi Sisteminde Yeni Mali Yükümlülükler

in: Farklı Boyutlarıyla Muhasebe ve Finansman Araştırmaları, Bener GÜNGÖR,Ceyda YERDELEN KAYGIN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.315-346, 2020 Creative Commons License

Sürdürülebilir Olan ve Enerji Tasarrufu Sağlayan Sistemler İçin Vergi Kolaylıkları

in: Enerji Sektöründe İktisadi ve Mali Araştırmalar, Mehmet DAĞ ve Ayşe ATILGAN YAŞA, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.119-148, 2020 Creative Commons License

Bankacılık Hukuku

Celepler Matbaacılık Basım Yayın Ve Dağıtım, Trabzon, 2019 Creative Commons License

Parafiskal Gelirler Yönünden Zorunlu Bireysel Emeklilik Katkı Paylarının Mukayesesi

in: Maliye Araştırmaları-2, Selçuk İPEK, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.215-232, 2018 Creative Commons License Sustainable Development

Bankacılık Hukuku

Celepler Basım Yayım Dağıtım, Trabzon, 2017 Creative Commons License