Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Siyasi Partiler Vergi Ödüyor mu?

Yaklaşım Dergisi , no.74, pp.717-728, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

İrlanda Gelir Vergisine Genel Bir Bakış

Yaklaşım Dergisi , no.62, pp.634-636, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yeni Bir Mali Yükümlülük: Turizm Payı ve Hukuki Niteliği

II. International Social Sciences Congress, Gümüşhane, Turkey, 2 - 07 November 2019, vol.2, no.1, pp.102-116 Creative Commons License

The Evaluation of the Tax Wedge on Minimum Wage in terms of the Principles of Justice in Taxation

34. International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.34, no.1, pp.292-298 Creative Commons License Sustainable Development

A Comparison of Compulsory Individual Pension Contributions in Terms of Parafiscality

33. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 8 - 12 May 2018, pp.253-256 Creative Commons License Sustainable Development

DOKAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kış Turizm İşletmeleri İçin Mali Bir Kolaylık: Özel Hesap Dönemi

DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempuzyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 24 October 2017, vol.1, pp.485-492 Creative Commons License Sustainable Development

Double Taxation, Conceptual Framework And Comparison Of Model Conventions

International Journal Of Arts And Sciences, Viyana, Austria, 6 - 10 April 2014, vol.7, no.3, pp.247-248 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler İçin COVID-19 Küresel Salgın Sürecinde Mali Bir Kolaylık: Mücbir Sebep Müessesesi

in: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde (KOBİ) Muhasebe ve Finansman Üzerine Güncel Araştırmalar, Hasan AYAYDIN,Ceyda YERDELEN KAYGIN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.433-466, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Mali Hukuk Açısından Mücbir Sebep Hali: COVID-19 Küresel Salgını Hukuken Etkileri Sonuçları

in: COVID-19'un Muhasebe ve Finans Yansımları, Turan ÖNDEŞ,Ceyda Yerdelen KAYGIN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.81-106, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Ways to Fight Tax Avoidance, Tax Evasion and Tax Fraud within the European Union: One of the Innovative Policies Is Information Exchange

in: Rethinking European Union in A Changing World Politics, Economics And Issues, Ömer Uğur, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.185-204, 2020 Creative Commons License

TÜRKİYE’DE EKOLOJİK YÜKÜMLÜLÜKLERE BİR ÖRNEK: PLASTİK POŞET ÜZERİNDEKİ GERİ KAZANIM KATILIM PAYI VE POŞET ÜCRETİ

in: SİYASET ve EKONOMİ ARAŞTIRMALARI, Mahir Özhan, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.175-196, 2020 Creative Commons License

Türk Vergi Sisteminde Yeni Mali Yükümlülükler

in: Farklı Boyutlarıyla Muhasebe ve Finansman Araştırmaları, Bener GÜNGÖR,Ceyda YERDELEN KAYGIN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.315-346, 2020 Creative Commons License

Sürdürülebilir Olan ve Enerji Tasarrufu Sağlayan Sistemler İçin Vergi Kolaylıkları

in: Enerji Sektöründe İktisadi ve Mali Araştırmalar, Mehmet DAĞ ve Ayşe ATILGAN YAŞA, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.119-148, 2020 Creative Commons License

Bankacılık Hukuku

Celepler Matbaacılık Basım Yayın Ve Dağıtım, Trabzon, 2019 Creative Commons License

Parafiskal Gelirler Yönünden Zorunlu Bireysel Emeklilik Katkı Paylarının Mukayesesi

in: Maliye Araştırmaları-2, Selçuk İPEK, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.215-232, 2018 Creative Commons License Sustainable Development

Bankacılık Hukuku

Celepler Basım Yayım Dağıtım, Trabzon, 2017 Creative Commons License

Metrics

Publication

66

Open Access

71
UN Sustainable Development Goals