Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Relationship between Lifelong Learning, Selfregulated Learning and Online Learning Barriers of University Students on MOOC Platforms

International Conference on Educational Technology and Online Learning, Balıkesir, Turkey, 20 - 23 June 2023, vol.0, no.0

TGA Yöntemi ile Bütünleştirilen Etkileşimli Fizik E-kitabının Değerlendirilmesi: Isı ve Sıcaklık Örneği

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.1

Okul Öncesi Çocuklarında Teknoloji Bağımlılığı Konusunda Farkındalık Oluşturmaya Yönelik Dijital Öykünün Değerlendirilmesi

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019

Basınç ve kaldırma kuvveti ünitesine yönelik web tabanlı etkileşimli e-kitabın TGA yöntemine uygun şekilde tasarımı ve geliştirilmesi

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.1

Öğretmen Adaylarının Etkileşimli E-Kitap Kabul ve Kullanım Niyetleri

The 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.1

Kodlama Eğitimi İçin Yenilikçi bir Eğitsel Yazılımın Altyapısına Yönelik Çerçeve

12th International Computer & Instructional Technologies Symposium, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.1

Öğretmenler İçin Teknostres Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

12th International Computer & Instructional Technologies Symposium, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.1

Akademik Başarıya Odaklanan Çalışmaların İçerik Analizi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.1

Vatandaşlar İçin Dijital Yeterlikler Çerçevesi: Digcomp2.0’dan Digcomp2.1’e Geçiş

5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium - ITTES 2017, 11 - 13 October 2017

Dijital Yeterlik Çerçevelerine Karşılaştırmalı Bir Bakış

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 October 2017

Öğretmen Adaylarinin Sosyo Bilimsel Konulara Ilişkin Argümantasyon Kalitelerinin Incelenmesi.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD), Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

Examination of Information Seeking Strategies Used by Preservice Teachers in Argumentation Focused Activities

26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.129-131

3B sanal öğrenme ortamlarında öğretimsel sosyal ve bilişsel buradalığı etkileyen faktörler

4. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016

Öğretmen Adaylarının Problemli Mobil Kullanımı

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

The Relationship of Presence, Self-regulation, and Achievement in Educational Social Networks

Society for Information Technology & Teacher Education 2016 International Conference, Savannah, Ga, United States Of America, 21 - 25 March 2016, vol.1, no.1, pp.1

Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi.

9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Afyon, Turkey, 20 - 22 May 2015

Üç Boyutlu Sanal Dünyalardaki Farklı Çoklu Ortamların ARCS Modeli Açısından İncelenmesi

2. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Afyonkarahisar, Turkey, 20 - 22 May 2014

The Development of a criteria list for the selection of 3D virtual worlds

Association for Educational Communications and Technology International Conference, Los Angles, United States Of America, 30 September - 02 November 2013

Educational potential of 3D virtual learning environments

Association for Educational Communications and Technology International Conference, Los Angles, United States Of America, 30 September - 02 November 2013

İlköğretim Öğrencilerinin 3B sanal ortamda kış sporlarını öğrenmeye yönelik tutumları

1. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013

Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımlarının incelenmesi.

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013

Bir 3 Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamı Tasarımı: Karar Verme Süreçleri

7. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013

Sanal ortamların eğitim amaçlı kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi

5. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 22 - 24 September 2011, pp.881-885

Haptic’in Farklı Zeka Türlerine Sahip Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

3. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009

Uzaktan Eğitimde Haptic

3. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009

Haptic's suitability to constructivist learning environment: aspects of teachers and teacher candidates

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.1255-1263 identifier identifier

Usability of testing apparatuses about renewable energy resources in constructivist class environment

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.1264-1271 Sustainable Development identifier identifier

Biyoloji Dersi İçin Öğrenme Ve Öğretme Amaçlı Web Tabanlı Eğitim Yazılımı Tasarımı

2. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2008, pp.280-287

Books & Book Chapters

Does Context Matter?: Examining Personal, Pedagogical, and Professional Digital Competence

in: Developing Skills and Competencies for Digital and Green Transitions, P. Ordóñez de Pablos,M. Almunawar,& M. Anshari, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.1-28, 2023

Teknoloji ve Yeni Okuryazarlık Kavramları

in: Öğretim Teknolojileri, Doç. Dr. Aslıhan Kocaman KAROĞLU, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2022

Bilgi ve Veri Okuryazarlığı

in: Dijital Yeterlik: Dijital Çağda Dönüşüm yolculuğu, Çebi A., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.19-53, 2020

Dijital Yeterlik ve Kuramsal Çerçeveler

in: Dijital Yeterlik:Dijital Çağda Dönüşüm Yolculuğu, Çebi A., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-16, 2020

Renk, Renk Seçimi, Alan seçimi ve Renk Paleti (RGB-CMYK RENK SKALASI)

in: Grafik Tasarımı, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-21, 2020

3B Sanal Öğrenme Ortamlarının Eğitimde Kullanımı:Karşılaştırmalı Analiz

in: 3 BoyutluSanal DünyalarınEğitimde Kullanımı, Yüksel Göktaş, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.105-130, 2020

Web 2.0 Applications Can Be Used in Assesment and Evaluation

in: Current Studies in Ecucational Measurement Evaluation, Salih Çepni, Yılmaz Kara, Editor, Paradigma Akademi, pp.209-257, 2019

3B sanal öğrenme ortamlarında buradalık, meşguliyet, akış ve uzamsal beceriler.

in: 3 boyutlu sanal dünyaların eğitimde kullanımı, Yüksel Göktaş, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.85-104, 2017

Çoklu Ortam Ürünlerinin Değerlendirilmesi

in: Çoklu Ortam Uygulamaları, Yüksel Göktaş, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-20, 2017

Öğretim Teknolojilerinin Türkiye Tarihine Bakış: 1920-1984 Dönemi.

in: Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler, Kürşat Çağıltay Yüksel Göktaş, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.23-39, 2013

Metrics

Publication

93

Citation (WoS)

203

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

208

H-Index (Scopus)

6

Project

15

Thesis Advisory

3
UN Sustainable Development Goals