Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3D virtual learning environments in education: a meta-review

ASIA PACIFIC EDUCATION REVIEW, cilt.18, sa.1, ss.81-100, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The development of a criteria list for the selection of 3D virtual worlds to design an educational environment.

CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, cilt.17, sa.4, ss.1037-1069, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Öğretmen adaylarının özsaygı ve duygusal zekâ düzeylerinin problemli internet kullanımıyla ilişkisi.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, sa.38, ss.150-165, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

How Does Digital Competence Training Affect Teachers’ Professional Development and Activities?

Technology, Knowledge and Learning, ss.1-28, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Digital Competence: A Study from the Perspective of Pre-service Teachers in Turkey

journal of new apparoaches in Educational Research, cilt.9, sa.2, ss.294-308, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

A Content Analysis of 2012-2017 Decade Academic Achievement Researches

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.28, ss.596-612, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Information retention's relationships with flow, presence and engagement in guided 3D virtual environments

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, cilt.23, sa.4, ss.1621-1637, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

From Clouds Of Gas And Dust: Overcomıng The Barriers to Develop An Educational Virtual World Environment

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA, cilt.8, sa.2, ss.171-191, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How teachers' personality affect on their behavioral intention to use tablet PC

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND LEARNING TECHNOLOGY, cilt.35, sa.1, ss.12-28, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of cognitive style on Edmodo users' behaviour A structural equation modeling-based multi-group analysis

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND LEARNING TECHNOLOGY, cilt.34, sa.1, ss.31-50, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Developing Community of Inquiry Scale for 3D Virtual Learning Environments

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, cilt.6, sa.3, ss.347-370, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Examination of 3D Virtual Worlds, Design Issues, and Motivational Theory

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, cilt.5, sa.3, ss.257-272, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Öğretmenlerin Çevrimiçi Bilgi Aramastratejilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.1-16, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FATİH projesi üzerine yapılan akademik çalışmaların içerik analizi

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.5, sa.1, ss.161-183, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, sa.23, ss.1-16, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Haptic Teknolojisinin Simülasyon Ve Geleneksel Yöntemlere Göre Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.3, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.38, ss.46-64, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TGA Yöntemi ile Bütünleştirilen Etkileşimli Fizik E-kitabının Değerlendirilmesi: Isı ve Sıcaklık Örneği

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2019, ss.1

Okul Öncesi Çocuklarında Teknoloji Bağımlılığı Konusunda Farkındalık Oluşturmaya Yönelik Dijital Öykünün Değerlendirilmesi

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2019

Basınç ve kaldırma kuvveti ünitesine yönelik web tabanlı etkileşimli e-kitabın TGA yöntemine uygun şekilde tasarımı ve geliştirilmesi

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2019, ss.1

Öğretmen Adaylarının Etkileşimli E-Kitap Kabul ve Kullanım Niyetleri

The 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.1

Kodlama Eğitimi İçin Yenilikçi bir Eğitsel Yazılımın Altyapısına Yönelik Çerçeve

12th International Computer & Instructional Technologies Symposium, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.1

Öğretmenler İçin Teknostres Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

12th International Computer & Instructional Technologies Symposium, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.1

Akademik Başarıya Odaklanan Çalışmaların İçerik Analizi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.1

Dijital Yeterlik Çerçevelerine Karşılaştırmalı Bir Bakış

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 Ekim 2017

Vatandaşlar İçin Dijital Yeterlikler Çerçevesi: Digcomp2.0’dan Digcomp2.1’e Geçiş

5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium - ITTES 2017, 11 - 13 Ekim 2017

Dijital Yeterlik Çerçevelerine Karşılaştırmalı Bir Bakış

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

Web 2.0 Araçlarının İyi Uygulamaların 7 İlkesi ve Materyal Tasarım İlkeleri AçısındanDeğerlendirilmesi

11.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD)

Öğretmen Adaylarinin Sosyo Bilimsel Konulara Ilişkin Argümantasyon Kalitelerinin Incelenmesi, 27 - 29 Nisan 2017

Öğretmen Adaylarinin Sosyo Bilimsel Konulara Ilişkin Argümantasyon Kalitelerinin Incelenmesi.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD), Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.1

Examination of Information Seeking Strategies Used by Preservice Teachers in Argumentation Focused Activities

26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK), Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.129-131

3B sanal öğrenme ortamlarında öğretimsel sosyal ve bilişsel buradalığı etkileyen faktörler

4. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Elazığ, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016

Öğretmen Adaylarının Problemli Mobil Kullanımı

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016

The Relationship of Presence, Self-regulation, and Achievement in Educational Social Networks

Society for Information Technology & Teacher Education 2016 International Conference, Savannah, Ga, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 25 Mart 2016, cilt.1, sa.1, ss.1

Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi.

9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015

Üç Boyutlu Sanal Dünyalardaki Farklı Çoklu Ortamların ARCS Modeli Açısından İncelenmesi

2. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Afyonkarahisar, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2014

The Development of a criteria list for the selection of 3D virtual worlds

Association for Educational Communications and Technology International Conference, Los Angles, Amerika Birleşik Devletleri, 30 Eylül - 02 Kasım 2013

Educational potential of 3D virtual learning environments

Association for Educational Communications and Technology International Conference, Los Angles, Amerika Birleşik Devletleri, 30 Eylül - 02 Kasım 2013

İlköğretim Öğrencilerinin 3B sanal ortamda kış sporlarını öğrenmeye yönelik tutumları

1. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2013

Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımlarının incelenmesi.

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2013

Kış sporları 3 boyutlu sanal öğrenme ortamının tasarımı.

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2013

İlköğretim öğrencilerinin 3b sanal ortamda kış sporlarını öğrenmeye yönelik algıları

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2013

İlköğretim Öğrencilerinin 3B Sanal Ortamda Kıs Sporlarını Öğrenmeye Yönelik Algıları

7. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2013

Bir 3 Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamı Tasarımı: Karar Verme Süreçleri

7. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2013

5th International Computer & Instructional Technologies Symposium

5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2012

Sanal ortamların eğitim amaçlı kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi

5. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011, ss.881-885

İşitme Engellilerin Eğitiminde Yaşanan Sorunlar Ve Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamlarıyla Çözüm Önerileri

4. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Konya, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2010, ss.613-618

Haptic’in Farklı Zeka Türlerine Sahip Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

3. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009

Uzaktan Eğitimde Haptic

3. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009

Usability of testing apparatuses about renewable energy resources in constructivist class environment

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.1264-1271 identifier identifier

Haptic's suitability to constructivist learning environment: aspects of teachers and teacher candidates

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.1255-1263 identifier identifier

Biyoloji Dersi İçin Öğrenme Ve Öğretme Amaçlı Web Tabanlı Eğitim Yazılımı Tasarımı

2. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2008, ss.280-287

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilgi ve Veri Okuryazarlığı

Dijital Yeterlik: Dijital Çağda Dönüşüm yolculuğu, Çebi A., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.19-53, 2020

Dijital Yeterlik ve Kuramsal Çerçeveler

Dijital Yeterlik:Dijital Çağda Dönüşüm Yolculuğu, Çebi A., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.1-16, 2020

Renk, Renk Seçimi, Alan seçimi ve Renk Paleti (RGB-CMYK RENK SKALASI)

Grafik Tasarımı, , Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-21, 2020

3B Sanal Öğrenme Ortamlarının Eğitimde Kullanımı:Karşılaştırmalı Analiz

3 BoyutluSanal DünyalarınEğitimde Kullanımı, Yüksel Göktaş, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.105-130, 2020

Web 2.0 Applications Can Be Used in Assesment and Evaluation

Current Studies in Ecucational Measurement Evaluation, Salih Çepni, Yılmaz Kara, Editör, Paradigma Akademi, ss.209-257, 2019

3B sanal öğrenme ortamlarında buradalık, meşguliyet, akış ve uzamsal beceriler.

3 boyutlu sanal dünyaların eğitimde kullanımı, Yüksel Göktaş, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.85-104, 2017

Çoklu Ortam Ürünlerinin Değerlendirilmesi

Çoklu Ortam Uygulamaları, Yüksel Göktaş, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-20, 2017

Öğretim Teknolojilerinin Türkiye Tarihine Bakış: 1920-1984 Dönemi.

Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler, Kürşat Çağıltay Yüksel Göktaş, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.23-39, 2013